Personvernerklæring

KitchenAid Europa Inc., et belgisk selskap satt opp i henhold til belgiske lover med registrert kontoradresse Nijverheidslaan 3, box 5 1853 Strombeek Bever, Belgia, behørig registrert i det belgiske selskapsregisteret med organisasjonsnummer BE 0441 626 053 (heretter kalt «KitchenAid», «vi», «oss», «vår»), er, i rollen som din databehandler og del av den globale Whirlpool-gruppen («Whirlpool-gruppe»), forpliktet til å garantere beskyttelsen og konfidensialiteten til dine personlige opplysninger («personlige data» som definert i det gjeldende datavernlovverket) som er gitt i forbindelse med formål som er angitt nedenfor. Derfor informerer denne erklæringen deg om hvilke personlige opplysninger vi samler inn, hvordan disse blir behandlet, for hvilke formål og hvordan kan du bruke dine tilgangsrettigheter til å få tilgang til, oppdatere, korrigere eller slette slik informasjon.

HVORFOR OG NÅR VI SAMLER INN DIN PERSONLIGE INFORMASJON OG RELATERT PROSESS

Vi vil behandle personopplysninger som du oppgir når du vil registrere produktet du har kjøpt, så vel som i det øyeblikket du vil kontakte oss for informasjon eller hjelp, eller når du kjøper KitchenAid-tilbehør i nettbutikken som selger tilbehør, kun i den grad det er nødvendig i henhold til formålene oppgitt i denne erklæringen. Hvis KitchenAid ikke trenger å behandle personlige opplysninger i identifiserbar form for å oppnå sine formål, er vi forpliktet til å anonymisere den personlige informasjonen og fjerne personlig identifiserende informasjon for slike formål.
Vi vil samle inn personlige data som du oppgir for å åpne en konto i ditt navn og/eller fullføre produktregistreringsskjemaet og/eller kontakte deg og/eller fylle ut «bestillingsskjema» du sender til oss for varekjøp.
Du trenger ikke å fylle ut og sende inn registreringsskjemaet som denne erklæringen refererer til, men du må være klar over at om du velger ikke å sende inn et fullstendig utfylt skjema, kan det hende at vi ikke kan innfri dine forespørsler eller levere våre aktuelle tjenester til deg på riktig måte.  Dette kan også hindre oss i å sende deg informasjon som vi tror kan være av interesse eller fordel for deg, som for eksempel opplysninger om utvidede garantier for produktet/produktene du har kjøpt.
I tillegg, hvis du gir oss personlige opplysninger angående din familie, dine venner eller andre tredjeparter, bekrefter og garanterer du at du har mottatt et korrekt samtykke fra slike tredjeparter til å oppgi slike personlige opplysninger til oss for bruk i sammenheng med formålene angitt i denne erklæringen.

 HVA VI VIL GJØRE NÅR VI SAMLER INN OG BEHANDLER PERSONLIG INFORMASJON

Når vi har mottatt den personlige informasjonen, vil KitchenAid behandle det for følgende formål:
Administrere forholdet med deg som følge av produktkjøpet, holde oversikt over og spore vår kommunikasjon og korrespondanse med deg, overholde eventuelle relaterte juridiske krav samt ethvert internt krav, enhver prosess og enhver policy for regnskapsføring, administrasjon og skattemessige forhold;

Dele den med andre selskaper i Whirlpool-gruppen slik at de kan bruke den til samme formål som er beskrevet i denne erklæringen.  En liste over selskaper i Whirlpool-gruppen er tilgjengelig på forespørsel.
Dele den med våre nøye utvalgte partnere, etter samtykke fra deg på forhånd, for deres bruk til samme formål som er beskrevet i den samme erklæringen. En liste over partnere er tilgjengelig på forespørsel;

Markedsføringsformål, etter samtykke fra deg på forhånd og/eller i den utstrekning dette er lov i henhold til andre juridiske grunnlag og begrunnelser;
Holde deg informert, som beskrevet i neste avsnitt i denne erklæringen.

HOLDE DEG INFORMERT

Når du har samtykket til dette, med mindre det allerede er tillatt i henhold til andre juridiske grunnlag og begrunnelser, kan vi bruke den personlige informasjonen til å sende deg e-post, SMS, MMS (og andre elektroniske metoder), faks og post samt foreta telefonsamtaler med deg som inneholder følgende:
markedsføring om nyheter, gaver, produktinformasjon eller lansering av nye produkter, produktkampanjer/salgstilbud eller nettsalgstilbud (apparater, tilbehør, forbruksvarer) fra KitchenAid (og andre i Whirlpool-gruppen) og utvalgte kommersielle partnere, listen over disse er tilgjengelig på forespørsel, som vi mener kan interessere deg;
markedsføring og kommersielle tilbud og kommunikasjon (f.eks. nyhetsbrev) om utvidede garantier levert gjennom KitchenAid på produkter du har registrert eller vist interesse for.  Slike garantier kan leveres av KitchenAids klarert kommersielle partnere, listen over disse er tilgjengelig på etterspørsel;
invitasjoner til å delta i produkt- eller kundeserviceundersøkelser;
invitasjoner til å delta i premietrekninger, konkurranser og spill, messer, demonstrasjon av produkter eller matlaging.

Hvis du vil stoppe abonnementet på markedsføringsmateriell som vi kan sende deg eller relatert aktivitet som angitt ovenfor, kan du enkelt gjøre dette ved å følge instruksjon om utmelding i hver markedsføringskommunikasjon, eller du kan kontakte oss på følgende adresse: KitchenAid Marketing Department, Nijverheidslaan 3, box 5 1853 Strombeek Bever, Belgia.

PERSONER SOM VIL SE DIN PERSONLIGE INFORMASJON

De personlige opplysningene samles inn og behandles for ovennevnte formål av våre ansatte når de jobber med administrasjon, regnskap, markedsføring og kampanjer, kundeservice, IT-systemers administrasjon, forvaltning, vedlikehold og utvikling, markedsføring, spørreundersøkelser og kampanjer, etter hva som er relevant for formålene som er beskrevet i denne erklæringen.  Dine personopplysninger vil bli lagret på KitchenAids og Whirlpool-gruppens databaser samt om databaser som administreres via eksterne leverandører som KitchenAid har signert en gyldig avtale med, og som befinner seg på territoriet til Den europeiske union samt i USA, listen over disse er tilgjengelig på forespørsel. 

Vær oppmerksom på at noe personlig informasjon også kan rapporteres til myndigheter og offentlige organer i relevante lokale territorier, generelt for juridiske og skattemessige formål, eller der det er rimelig å gjøre dette for å beskytte KitchenAids virksomhet, kunder, ansatte eller leverandører. Videre kan den deles med mulige kjøpere eller partnere og deres profesjonelle rådgivere for å utforske eventuelt tilbudt salg eller overføring av Whirlpool-selskapet eller dennes bedrifter eller eiendeler, kommersielle partnerskap eller joint venture-samarbeid som kan oppstå fra tid til annen, i den utstrekning anonymisering ikke er mulig eller gjennomførbart.  Ved fullføring av transaksjonen kan kjøpere og partnere bruke informasjonen for samme formål som beskrevet i denne erklæringen.

NÅR PERSONLIG INFORMASJONEN OVERFØRES TIL UTLANDET

Lokale personvernlover tillater at KitchenAid overfører personlige opplysninger til andre land forutsatt at du har gitt ditt samtykke på forhånd, eller en annen juridisk begrunnelse finnes og en tilstrekkelig grad av beskyttelse er garantert.

Du må være oppmerksom på at ansatte hos KitchenAid, andre av Whirlpool-gruppens enheter og tredjeparter som fungerer som tjenesteleverandører på våre vegne, også kan være plassert i utlandet og utenfor EØS.  Derfor streber KitchenAid, når dette skjer, å sørge for at overføringen er i full overensstemmelse med EUs og lokalt lovverks prinsipper og krav, og at nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes for å beskytte personlig informasjon i slike land/områder.

BEHOLDE PERSONLIG INFORMASJON

KitchenAid vil behandle og beholde den personlige informasjonen så lenge det er nødvendig i henhold til loven, eller for våre identifiserte og legitime forretningsbehov og tiltenkte formål som beskrevet ovenfor/nedenfor.

HVILKE RETTIGHETER HAR DU

EUs personvernlover lar deg kontrollere om KitchenAid har personlig informasjon om deg, og hvis de har det, kan du få utskrift av den, sammen med informasjon om hvordan og for hvilket formål den blir behandlet av KitchenAid. Du kan også be om at den personlige informasjonen vi har på deg oppdateres og/eller korrigeres, og slettes, hvis det tillates av gjeldende lov. Du kan også når som helst trekke tilbake eventuelle gitte samtykker for behandling av dine personlige data.

Hvis du vil utøve rettighetene dine som nevnes ovenfor, skal du endre innstillingene dine om å holdes informert. Du kan eventuelt ta kontakt med KitchenAid om eventuelle endringer i opplysningene om deg, eller om spørsmål vedrørende KitchenAids bruk av den personlige informasjonen din. Kontakt oss per e-post på privacykitchenaid@kitchenaid.com.

TRYGG HAVN

Whirlpool overholder USA–EU Trygg havn-rammeverket og USA–Sveits Trygg havn-rammeverket slik det er satt opp av det amerikanske handelsdepartementet vedrørende innhenting, bruk og oppbevaring av data fra henholdsvis EU og Sveits. Whirlpool har sertifisert at de overholder USA–EU og Sveits–EU Trygg havn-personvernreglene om melding, valg, overføring videre, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Informasjon om både EUs og Sveits’ Trygg havn-rammeverk finnes på: http://export.gov/safeharbor.

Hvis du har en uløst personverns- eller databruksbekymring som vi har ikke forklart tilfredsstillende, ta kontakt med TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klikk her for faks- og postinformasjon. TRUSTes konfliktløsningsprosess er kun tilgjengelig på engelsk.

Min ønskeliste

Du må være pålogget for å bruke ønskelisten.

Gå til kontoen din

Velg et annet produkt

Sammenlign

Sammenlign produkter

Du kan ikke sammenligne flere enn tre produkter. Fjern ett produkt før du legger til et nytt.